Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không?

Edit : Team- Ads Fb - Date : 2020/03/02

Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không ?

Nói luôn :

-  Bạn làm nhỏ lẻ, chi phí thấp hoặc không đáng kể == > Bạn lãi. OK.

Nhưng sau đó bạn mở rộng ra, chi phí tăng theo cấp số, hàng tồn kho ... 

Đặc biệt chi phí quảng cáo cho Facebook tăng lên mạnh, mà đơn hàng thì cứ không ra nguyên nhận :

- Quảng cáo ngày càng cạnh tranh.

- Tệ nạn bắn Reach đang liên tục gia tăng vì facebook đã fix và fix liên tục, mà chúng nó vẫn cứ bắn ...

- Tại khoản quảng cáo tự dưng lăn ra chết ... kháng mãi không về, muốn đốt tiền cho anh phây búc cũng không được !

- Chả hiểu nguyên nhân tại sao càng chạy lại càng lỗ, dù trước khi nhập hàng về tính là lãi ...

Tóm lại :

- Khi bạn tăng tiền quảng cáo x nhóm x ngân sách là lúc quảng cáo của bạn bắt đầu không cho ra đơn nữa.

- Càng thúc ép, càng lỗ .... chỉ biếu tiền facebook . Nghĩ mà cay đắng !

Cách thoát là gì ?

1. Là chuyển hướng bán hàng, bỏ anh facebook ... hoặc là quay lại 1 mình làm sẽ có lãi.

2. Hiểu và Hiểu nguyên tắc bán hàng trên facebook ... Tại sao lại có bọn ngày nó cứ 1000 đơn, sắm nhà mua xe ...

Vậy tìm hiểu dịch vụ dưới đây nhé !

Nhiệm vụ của bạn là bán hàng và đẩy doanh số, lấy lợi nhuận cao nhất cho mình. 

Hãy tận dụng tài khoản quảng cáo của chúng tôi để nâng tầm ngân sách và doanh thu nghìn đơn mỗi ngày.

Chỉ những người hiểu và tận dụng sức mạnh của facebook để bán hàng và bán hiệu quả mới là người chiến thắng trong thời kỳ nhà nhà, người người bán hàng Online.

Tham gia quảng cáo fb chiết khấu cùng chúng tôi qua kênh telegram phí dưới bạn nhé !

Mua nhà, mua xe ..... phụ thuộc vào bạn chứ không do Facebook !

Chúc bạn nghìn đơn !

Chi phí quảng cáo facebook là gì ?

Chi phí quảng cáo facebook là gì ?

CHIẾT KHẤU FB
Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không?

Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không?

CHIẾT KHẤU FB
CPC facebook là gì?

CPC facebook là gì?

CHIẾT KHẤU FB