Rate trong giao dịch ads facebook là gì ?

Edit : Team- Ads Fb - Date : 2020/03/01 13:17:01

Rate trong ads facebook hiểu đơn giản là mức giá cho giao dịch quảng cáo, từ này được dùng trong cộng đồng mmo và đặc biệt trong giao dịch liên quan tới facebook tại Việt Nam.


Bảng giá dịch vụ chạy chiết khấu facebook


Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết rate trong dịch vụ quảng cáo chiết khấu facebook như sau :
Khi các bạn xem bảng giá quảng cáo sẽ có các gói chạy ads fb. Nhiều người chưa hiểu 3x%, 2x% là gì ?
=> Đó chính là rate ( 3x, 2x ) : Hiểu đơn giản là số tiền các bạn phải trả cho dịch vụ của chúng tôi khi dùng quảng cáo chiết khấu.
Rate chính là mức % bạn phải chả dựa trên số tiền đã được chi tiêu cho 1 quảng cáo trên facebook.
Vậy rate 2x , 3x là gì ?
- 2x ở đây các bạn hiểu : Phần trăm số tiền cần trả nằm trong khoảng 2x % và  X chạy từ ( 0 đến 9 ) ví dụ : 20%, 25%, 28%, 29 % ... tùy vào từng gói cước và phụ thuộc vào tài khoản quảng cáo là tiền $ hay tiền
- 3x ở đây cũng vậy, chỉ khác là phần trăm cao hơn => bạn phải trả nhiều tiền hơn vì bạn chạy quảng cáo với số tiền ít, gói 20triệu. 3X ( x chạy từ 0-9 ) - 30%, 32%, 33%, 35%...


Các bạn đã hiểu Rate là gì rồi đúng không ?
Nếu không muốn gồng lỗ và đốt tiền cho facebook.

Hãy liên hệ với chúng tôi, vì chúng tôi mang lại giá trị đích thực cho bạn.
Chúc bạn may mắn

Chi phí quảng cáo facebook là gì ?

Chi phí quảng cáo facebook là gì ?

CHIẾT KHẤU FB
Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không?

Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không?

CHIẾT KHẤU FB
CPC facebook là gì?

CPC facebook là gì?

CHIẾT KHẤU FB