vpcs facebook là gì

Edit : Team- Ads Fb - Date : 2020/03/01 22:29:09

VPCS là thuật ngữ để chỉ những sản phẩm Vi Phạm Chính Sách Quảng Cáo Của Facebook. Không phải sản phẩm nào cũng được phép quảng cáo trên Facebook, kể cả khi nó không vi phạm pháp luật.

Tại Việt Nam các ads fb đã tìm ra nhiều cách lách luật chạy được các sản phẩm mà facebook cấm, các bộ lọc của fb đã không thể nhận ra được những quảng cáo đó vi phạm chính sách của fb.

Dịch vụ chạy quảng cáo chiết khấu của chúng tôi không nhận các sản phẩm vi phạm chính sách facebook. vì bản thân tài khoản của chúng tôi không phải là không chạy được nhưng vì lý do :

- Không chỉ chạy cho một mình bạn trên tài khoản Invoice đó, mà chạy cho rất nhiều người, các shop đều tham gia vào.

Phát hiện sản phẩm VPCS chúng tôi sẽ không nhận chạy quảng cáo chiết khấu cho sản phẩm, bài viết và Page đó.

Hãy tận dụng tài khoản quảng cáo của chúng tôi để nâng tầm ngân sách và doanh thu 1000 đơn mỗi ngày.

Chỉ những người hiểu và tận dụng sức mạnh của facebook để bán hàng và bán hiệu quả mới là người chiến thắng trong thời kỳ nhà nhà, người người bán hàng Online.

Tham gia quảng cáo fb chiết khấu cùng chúng tôi qua kênh telegram để bạn được tối ưu nhất.

Mua nhà, mua xe phụ thuộc vào bạn là chính !

Chúc bạn may mắn !

Chi phí quảng cáo facebook là gì ?

Chi phí quảng cáo facebook là gì ?

CHIẾT KHẤU FB
Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không?

Chạy quảng cáo facebook sạch có lãi không?

CHIẾT KHẤU FB
CPC facebook là gì?

CPC facebook là gì?

CHIẾT KHẤU FB