Cách Share Pixel Facebook an toàn

Edit : Team- Ads Fb - Date : 2020/03/01 23:49:56

Tips Share pixel

1 BM ko chạy ads, chỉ dùng để tạo pixel (gọi là BM 1)

Copy id của tài khoản quảng cáo cần share sang (tài khoản này phải là tài khoản của BM khác – gọi là BM2)

Trong BM 1 vào phần TKQC, chọn thêm mới => chọn request quyền quản lý 1 tk khác – dán id tài khoản càn chạy vào đây

Vào BM 2, xem trong phần yêu cầu, accept yêu cầu quản lý tks ads của BM 1

Xong xuôi vào BM 1 trong phần pixel nhấn thêm tài sản, gán pixel vào tài khoản ads đã yêu cầu là xong

Chúc anh em nghìn đơn !

st

bin pay facebook no vbv mcsc 2020

bin pay facebook no vbv mcsc 2020

TUT TRICK FB
Chia sẻ bin ads facebook 25usd chưa fix 02-03-2020

Chia sẻ bin ads facebook 25usd chưa fix 02-03-2020

TUT TRICK FB
pay nợ facebook là gì?

pay nợ facebook là gì?

TUT TRICK FB